Na filmie widzimy jak zwiększyła się sprawność aparatu oddechowego pod wpływem terapii powięziowej, mającej na celu zwiększenie elastyczności opłucnej. Przed terapią (pierwsza połowa filmu) pacjent był w stanie wykonać maksymalnie 6 oporowych oddechów przy pomocy urządzenia POWERBREATHE PLUS SPORT natomiast po około 20 minutowej terapii wykonał tych wdechów 11. Sprawność mięśni oddechowych poprawiła się w tym przypadku o 83%

Mechanika pracy aparatu oddechowego zależy zarówno od mięśni jak i struktur powięziowych w jakich znajduję się aparat czyli np. opłucnej. Przebyte choroby, jak zapalenia płuc, napięcia emocjonalne, wypadki komunikacyjne i wiele innych czynników mogą zaburzać sprawność oddechową. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie oddychać w pełni efektywnie, co może przełożyć się na inne parametry chociażby takie jak VO2Max.